สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท16/09/2022
ผู้เข้าชม5023238
แสดงหน้า6605824

นโยบายสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านนาสาร 2565

17/01/2022 11:24 เมื่อ 17/01/2022 อ่าน 455
นโยบายสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านนาสาร 2565
1.นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลบ้านนาสาร
คลิก!

2.แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม คลิก!
3.ประกาศ แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ คลิก!
4.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
คลิก!
5.แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย คลิก!
6.แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ คลิก!
7.แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต คลิก!
8.นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก คลิก!
9.นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการสำรองข้อมูล คลิก!
10.นโยบายการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ คลิก!
11.แนวทางการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีของแรนซัมแวร์โฮรงพยาบาลบ้านนาสาร คลิก!