สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท18/06/2018
ผู้เข้าชม154252
แสดงหน้า217355

ข่าวสาร

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านนาสาร สำนักงานปล...
 

ข่าวสาร

 

รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้คัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง(​นักจิตรวิทยา)

รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้คัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง(นักจิตรวิทยา)...
 
 

รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้คัดเลือกเป็นผู้รับจ้างรับสมัครง (พนักงานบัตรรายงานโรค)

รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้คัดเลือกเป็นผู้รับจ้างรับสมัครง (พนักงานการเงินและบัญชี)...
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง (พนักงานบัตรรายงานโรค)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง (พนักงานบัตรรายงานโรค)...
 
 

การจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ (ข)

การจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ (ข)...
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อครุณฑ์การแทพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อครุณฑ์การแทพย์...
 
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561...
 
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Infusion pump

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Infusion pump...
 
 

เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล

เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล...
 
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณทางการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล

ประกวดราคาซื้อครุภัณทางการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล...
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา...
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง Infusion pump

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง Infusion pump...
 
 

ประกาศซื้อเวชภัณฑ์ metformin 500 mg

>>> ประกาศซื้อเวชภัณฑ์ metformin 500 mg ...
 
 

ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือแนวทางปฎิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน 2560

ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือแนวทางปฎิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน 2560  ...
 
 

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ให้ภารกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ให้ภารกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน...
 
 

ประกาศเรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหย่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหย่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง...
 
 

ขออนุมัติเผยแพร่การวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 2560

ขออนุมัติเผยแพร่การวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 2560...
 
 

รายสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

รายสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป...
 
 

รายงานผลวเคราะห็การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลวเคราะห็การจัดซื้อจัดจ้าง...
 
 

ขออนุมมัติเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา

ขออนุมมัติเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา...
 
 

ขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2561...
 
1234567